Verhaal gehouden tijdens het straatfeest 2011 door Jil Tukker (HB5)

Waar komt de naam Beverwijk vandaan?

In de vroege Middeleeuwen (1063) stond er een kerkje of kapel, Agathenkiricha genaamd, op de plaats van de Grote kerk nu. Deze kapel was genoemd naar St.Agatha. Ondanks een verbod van de Romeinen op de verkondiging van het Christendom, hield een meisje, Agatha genaamd, vast aan haar geloof en werd daarom in 281 ter dood gebracht. Voor haar vastberadenheid werd ze door de Katholieke kerk tot heilige verklaard.

Aan het dorp rond de kerk werd de naam Sint Aghetendorpe gegeven. Dit dorp stond ook bekend als Bedevaartwijk. De kerk, die ter ere van Agatha werd gebouwd, werd vaak door pelgrims bezocht. Misschien kwamen ze de weekmarkt bezoeken, die in Beverwijk wordt gehouden sinds graaf Floris V in 1276 marktrechten aan Beverwijk gaf.

Beverwijk,  gelegen aan de Wijkermeer, met goede verbindingen met Amsterdam en Haarlem, groeide snel en de naam veranderde geleidelijk van Bedevaartwijk naar Beverwijk. In 1298 krijgt Beverwijk stadsrechten, gegeven door graaf Jan I.

 
Waar komt de naam Hendrik Burgerstraat  vandaan?
In "Een straatje om in Beverwijk" van Jan van der Linden, dat in 2003 is uitgegeven, staat het volgende:

HENDRIK BURGERSTRAAT
Raadsbesluit van de gemeente Beverwijk van 27 mei 1930. Tijdens deze raadsvergadering ontstond er veel commotie over de persoon van Hendrik Burger. Volgens een aantal raadsleden was hij het niet waard om een straat naar hem te vernoemen. Hij had te weinig gedaan om de rooms-katholieke belangen te dienen. Uiteindelijk werd er toch met een meerderheid van stemmen besloten de straat naar hem te noemen.

Hendrik Burger werd geboren op 20 maart 1843 te Beverwijk en overleed op 16 oktober 1932 te Haarlem. Hendrik was vanaf 1866 lid geweest van de gemeenteraad van Beverwijk. Van 24 oktober 1899 tot en met 1 september 1917 was hij zelfs wethouder geweest. Landelijk verwierf hij bekendheid als bloembollenkweker en op zijn initiatief werden hier in Beverwijk de eerste vakcursussen op tuinbouwgebied gehouden. Bovendien is zijn naam onafscheidelijk verbonden aan de zogenaamde afgesneden bloemenhandel.

Hendrik was ook mede oprichter van de plaatselijke afdeling van de Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur. Ook verwierf hij bekendheid als directeur van de veilingen van te velde staande bolgewassen, de zogenaamde groene veilingen, welke hier vroeger gehouden werden. Hendrik Burger was de eigenaar van de grond geweest, waar deze straat werd aangelegd.
 

Iets over Hendrik Burgerstraat 5

De eerste eigenaar, de heer Pattes, had grootse plannen. Hij wilde naast het huis een koetshuis laten bouwen. Helaas had hij niet genoeg geld en moest hij de daarvoor gereserveerde grond verkopen. Hij liet één voorwaarde bij de verkoop vastleggen, het uitzicht uit de zijerker mocht niet belemmerd worden. Vandaar dat de voordeur van H.B. 3 naar achteren is geplaatst en de erfscheiding scheef loopt.

 

De Dokter Schuitfontein


De Dr. Schuitfontein staande op het Stationsplein.
Deze fontein heeft enkele uitstapjes gemaakt en staat tegenwoordig op het Moensplein.

Dokter Jan Willem Schuit werd geboren te Hoorn op 19 oktober 1840 en promoveerde in 1864 te Leiden in de genees- en verloskunde. Hij was ruim 40 jaar arts te Beverwijk en woonde op de Breestraat. Hij werd terecht 'de dokter van de wijk' genoemd. Een kundig man die zelfs een professoraat kreeg aangeboden, dit echter weigerde, hij bleef liever een eenvoudige dokter. Hij had veel patiënten en een uitgestrekte praktijk. Hi ging langs zijn patiënten met paard en koets. Bij zijn veertigjarig ambtsjubileum werd er een straatnaam naar hem vernoemd en dat was voor een nog levend persoon een unicum. Hij werd bovendien kninklijk onderscheiden.


Na zijn dood op 6 juni 1905, hij was toen 65 jaar oud, vormde zich een commissie uit zijn patiënten met het doel zijn nagedachtenis te eren door de oprichting van een drinkfontein. Het duurde enige jaren voordat deze fontein kwam, maar op 10 september 1912 werd de fontein door zijn dochter J.Lamme-Schuit onthuld en aangeboden aan het gemeentebestuur. De drinkfontein was bedoeld voor de trekhonden (foto rechts) die vroeger veelvuldig de aardbeienkarren trokken (onderzijde fontein) en de paarden (bovenzijde).In 1926 verhuisde de fontein naar de Dr. Schuitstraat en in juli 1953 werd op het Moensplein geplaatst. Door de jaren heen is al het koperwerk aan de fontein verdwenen. De foto (links) moet kort na de onthulling gemaakt zijn.


     
© Copyright 2011 All Rights Reserved